Privacy - Uitvaartverzorging Aaldert ten Have

Menu
Menu
Ga naar de inhoud
Privacy

Uitvaartverzorging ten Have vind de bescherming van uw privacy belangrijk. Informatie over uw bezoek op deze website wordt niet bijgehouden. Wanneer u Uitvaartverzorging ten Have uw mailadres en overige gegevens aanbiedt, gebruiken wij deze alleen om te reageren en te communiceren op uw verzoek. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

In het geval u Uitvaartverzorging ten Have specifieke werkzaamheden vraagt te verrichten zullen wij daar waar verplicht dan wel nodig gegevens verzenden. In dergelijke gevallen hebben Uitvaartverzorging ten Have en u dan een speciale overeenkomst opgesteld, dan wel zijn Uitvaartverzorging ten Have en u in mailverkeer tot overeenstemming gekomen.

Hyperlinks
Op deze website kunnen verwijzingen voorkomen naar informatiebronnen van derden waarover Uitvaartverzorging ten Have geen controle heeft. Uitvaartverzorging ten Have draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van deze bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere websites en verplichten zich dergelijke websites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.
Terug naar de inhoud